Att jobba som byggnadsingenjör

Yrket ingenjör har nog de flesta hört talas om. Många har för det mesta ett någorlunda generellt hum om arbetsuppgifterna som detta innefattar men det är även mycket som lämnar frågetecken. Inom ingenjörsyrket, likt inom många andra yrken, finns olika typer av ingenjörer, däribland byggnadsingenjörer. För att simplifiera det hela skulle man kunna säga att byggnadsingenjörer designar och planerar byggarbeten utifrån logistiskt och hållbart tänkande. Arbetsuppgifterna är många och skiljer sig väldigt mycket då de omfattar ett brett verksamhetsområde.


Som byggnadsingenjör kan du jobba inom de flesta områden som innefattar byggbranschen. Exempel på konkreta arbetsuppgifter kan till exempel vara att planera placering av badrum i ett hyreshus i förhållande till avloppssystemet. Medan
arkitekter är de som ritar och designar byggnader och hus kan man säga att en byggnadsingenjör tar hand om den praktiska aspekten, exempelvis ser till att bärande väggar placeras där de bör och så vidare. Förutom logistisk husbyggnadsteknik jobbar en byggnadsingenjör även kring områden som innefattar installation- och klimatanläggningar, avlopps- och vattensystem, vägar, broar och allmänna ytor. Områdena är, som tidigare nämnt, olika varandra och är även mycket omfattande inom vart och ett. En byggnadsingenjör ansvarar nämligen inte bara för planeringen av ett projekt utan även genomförandet samt underhåll.

Inom högskola finns diverse utbildningar för att bli byggnadsingenjör, alla utgår från samma fundamentala kriterier men de olika linjerna specialiserar sig inom olika yrkesområden. Därmed skiljer sig de olika alternativen vad gäller längd på utbildning. Trots en avmattning av byggkonjunkturen under de senaste åren är de framtida yrkesmöjligheterna för en nyutbildad civilingenjör många och framförallt internationella. 

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

hotnews