Startsida

Uppsala resecentrum är ett av Uppsalas största byggprojekt genom tiderna. Projektet drivs gemensamt av Trafikverket, Jernhusen AB och Uppsala kommun.

Bygget innebär stora förändringar av stationsområdet. Hittills har Uppsala bland annat fått nya gatorna Stationsgatan och Stadshusgatan, en ny gång- och cykelgenomfart under spåren i form av Centralpassagen, nya bilgaraget Centralgaraget, samt en ny centralstation.

Stadsbilden förändras också tack vare den nya bangården, torg, parker, hus och fler cykelparkeringar.

Projektet startade 2005. Nya Uppsala resecentrum invigdes den 12 december 2011.