Byggnadsbranschen Arkiv

Inköp inom bygg

Inom byggbranschen brukar man säga att 70% av ett projekts totalvolym består av inköp. Det innebär att om du jobbar på entreprenörssidan så är det väldigt viktigt att
hotnews