Hur är lönerna i byggbranschen?

Det är lite svårt att generalisera kring löner för byggarbetare, eftersom det finns så många olika yrkesgrupper som arbetar inom detta område. De kan ha helt olika löner beroende på hur specialiserade de är och på hur efterfrågan ser ut. För de mindre företagen kan det faktum att vi nu får sänkt rotavdrag påverka möjligheterna att tjäna pengar. När efterfrågan på byggtjänster är större, kan de flesta aktörer i branschen ta ut ett högre timarvode. För byggarbetare som är anställda på ett större företag spelar dock inte rotavdraget någon större roll eftersom de i första hand arbetar i stora projekt som inte berörs av detta avdrag.

Olika lön för olika arbete

Den största yrkesgruppen på en byggarbetsplats är ofta byggnadssnickare. Både medel och medianlönen ligger där runt 25 000kr i månaden. Skillnaderna när det gäller lön i olika delar av Sverige kan vara ganska stora. I Stockholm är lönerna av tradition lite högre. De som arbetar med att samordna, planera och leda arbetet på en byggarbetsplats tjänar i regel mycket mer och även specialister som elektriker, betongarbetare och rörmokare brukar ligga ett snäpp högre i lön. När det gäller infrastruktursatsningar som kräver att byggarbetare bor i anslutning till sin arbetsplats, tillkommer traktamente och ofta tillägg för obekväm arbetstid. Något som påverkat marknaden negativt är att det i dag finns möjligheter att köpa allt från färdiga färdiga väggsektioner till billiga fönster online. Allt fler arbetsuppgifter utförs med maskinstöd i fabriker och jobben ute på byggarbetsplatserna minskar därför lite i omfattning. Många arbeten på en byggarbetsplats kan utföras efter en utbildning på gymnasienivå. I förhållande till det menar de flesta att byggarbetare, generellt sett, ligger riktigt bra till lönemässigt.

Oseriösa aktörer sänker lönerna

Byggarbetare tjänar relativt bra i Sverige. Byggbranschen är dock till viss del beroende av politiska beslut. Alla riktigt stora investeringar i bostäder och infrastruktur klubbas av politiker och det påverkar hur många anställda företagen kan hålla sig med. Det är inte ovanligt att byggarbetare har projektanställningar och att det går på A-kassa mellan projekten. Tack vare kollektivavtal och starka fackförbund är dock lönerna relativt fasta. Det innebär att ett seriöst företag måste kunna erbjuda en marknadsmässig lön för att inte riskera att få negativ uppmärksamhet. Det finns dock en hel del mindre seriösa aktörer på marknaden som håller sig med svart arbetskraft eller som rör sig i en slags gråzon med arbetare från utlandet med otydliga avtal. Det innebär att man som köpare av byggtjänster kan komma ner i pris genom att välja en firma som inte behandlar sin anställda på ett schysst sätt. I det fallet kan det även svårt att veta vilken kvalitet byggtjänsterna håller.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

hotnews