Inköp inom bygg

Inom byggbranschen brukar man säga att 70% av ett projekts totalvolym består av inköp. Det innebär att om du jobbar på entreprenörssidan så är det väldigt viktigt att hålla koll på kostnaderna. Om du å andra sidan jobbar i något av leverantörsleden så behöver du veta hur inköparna jobbar för att kunna sälja bättre.

Inköp för byggherrar

När du har något som ska byggas görs oftast en större upphandling där olika byggföretag får tävla om att leverera det bästa förslaget innan du bestämmer dig. Om det är en offentlig upphandling styrs utformningen av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). I den privata sektorn får du upphandla som du vill, men det är vanligt att man följer den branschgemensamma standarden AB/ABT (de allmänna bestämmelserna) för att allt ska vara juridiskt korrekt.

En upphandlingsutvärdering tittar oftast på en av två saker. Antingen är det en renodlad prisupphandling där den som är billigast vinner. Eller så kan det vara en kombination av pris och kvalitet där entreprenören får beskriva hur deras firma vill göra för att få bästa möjliga produkt. I så fall ges oftast någon form av prisavdrag för smarta alternativa lösningar eller bra metodval innan det avgörs vem som vinner kontraktet.

Inköp för entreprenörer

Entreprenörerna har oftast tre olika faktorer att förhålla sig till: pris, kvalitet och tid där de senare två ofta är prisdrivande. Om kvaliteten ökas så blir det dyrare, om bygget ska bli klart snabbare kostar det mer. Om sådana förändringar ska ske behöver det göras i dialog med uppdragsgivaren.

De två stora inköpsposterna är nästan alltid material och underentreprenörer. Materialet är allt virke, tegel, betong med mera som används för att få färdigt en byggnad. Underentreprenörer är andra företag, som elektriker och målare, som köps in för att göra delar av entreprenaden. Precis som i upphandlingar på byggherresidan görs en utvärdering mellan pris och kvalitet när man köper in endera.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

hotnews