Vanliga arbetsrelaterade skador inom byggbranschen

Att arbeta inom byggbranschen är ofta ett fysiskt tungt jobb. Man skall inte klara av tunga lyft bara en dag, utan under en hel livstid. Enligt en rapport från 2013 är det 14,2 unga anställda av 1000 som drar på sig en allvarligare skada genom att arbeta inom byggbranschen. År 2015 tog Luleå Tekniska Universitet fram en rapport åt Försäkringskassan där det vittnades om att det året var det fem personer som dog på grund av skador till följd av en olycka på arbetsplatsen. Ett annat skräckexempel är när citybanan byggdes i Stockholm och flera personer fick sätta livet till. Att personer dör på arbetsplatsen eller får skador som påverkar dem för resten är livet är naturligtvis inte hållbart, varken för arbetsgivaren eller för de som arbetar inom branschen. I det långa loppet innebär fler skador ökade kostnader för samhället och en jobbigare framtid för den enskilda individen. Därför har facket och regeringen börjat se över vad man kan göra för att förhindra skador i byggbranschen, samtidigt som det flitigt diskuteras vad det beror på.

Vanliga skador inom branschen

De absolut vanligaste skadorna inom branschen är förslitningsskador. De uppkommer till följd av att man lyft, dragit eller burit för tunga saker på ett felaktigt sätt eller för att man fått belasta samma kroppsdelar under en längre tid. I värsta fall kan sådana belastningsskador ge problem livet ut, och den som drabbas allvarligt blir aldrig riktigt återställd. Det gör att många inom branschen blir sjukskrivna eller får gå i förtidspension. byggbranschens satsning ”håll nollan” vill hjälpa alla att kunna arbeta så länge som bara möjligt genom att satsa på planering, ledarskap och säkerhet på byggplatser. De vill att antalet olyckor skall vara noll. Det är också vanligt att fallolyckor inträffar på byggnadsplatser. Sådana kunde enkelt undvikas om man hade stabila ställningar och dessutom använde säkerhetsåtgärder. Precis sådana olyckor är det man nu försöker råda bot på. Det är inte heller ovanligt att arbetstagare skadas på grund av något verktyg som används. Antingen kan deras livslängd ha gått ut, eller också kan de vara utformade på ett sätt som inte är ergonomiskt och i sin tur sliter på kroppen.

Skador är överrepresenterade inom mansdominerade yrken

En faktor som länge varit känd men som först de senare åren börjat diskuteras är att det främst är inom yrken där det finns en majoritet av manliga arbetstagare som de flesta skador inträffar. Man menar att detta beror på att män kan vara benägna att strunta i säkerhetsföreskrifter, och att de inte vågar vara den som påpekar sådant för kollegorna på grund av en rå jargong som ofta finns på mansdominerade arbetsplatser. För att branschen skall bli tryggare behöver både arbetsgivare och arbetstagare hjälpas åt. Arbetsgivaren måste vara noga med att säkerställa att arbetet sker på ett ergonomiskt sätt och under en hög säkerhet. Den anställde behöver hitta tid för vila, med tanke på att stress och utmattning blivit vanligare i branschen till en följd av kortare byggtider. Alla som arbetar i branschen kan därför vara förtjänta av att skaffa en bekväm soffa till vardagsrummet där det går att slappna av efter en tuff arbetsdag, eller att hitta andra metoder som tillåter dem att vila.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

hotnews