Framtidens byggbransch

Desto mer vi förstår om hur världen fungerar, hur allting hänger ihop och vilka behov naturen har – desto viktigare är det att utveckla våra liv till smartare liv. Smartare hem, smartare prylar och smartare beslut. Den tidigare modellen av att dra ner på kostnaderna tills dess att kvalitén brister har nu kommit till ett slut, och nya mer framgångsrika koncept har börjat arbetas fram.

Smarta lösningar

Man inser i de flesta branscher att man behöver utvecklas i en riktning som använder smarta lösningar där mer av utrymme, material och arbetskraft används på ett effektivare sätt – snarare än enbart på ett billigt sätt. En professionell lagerhall är ett fint exempel där man använder mer av naturens eget ljus, mer av markytan eftersom inga bärande balkar behövs och det går snabbt och kostar lite att bygga. En temporär byggnad ger också fler möjligheter för marken man använder när och om man vill förändra.

 

Virtual reality är ett smart verktyg som borde användas mer än det gör. Genom att använda sig av virtuell verklighet kan den som designar och bygger lättare få en uppfattning om exakt hur ett bygge kommer att uppfattas innan det första spadtaget ens är gjort. När alla inblandade har en bättre förståelse för helheten kan misstag lättare undvikas. Det sparar både pengar och tid för alla inblandade.

Byggbranschen kan halvera sin klimatpåverkan

Enligt en ny studie gjord av IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH, kan byggbranschen halvera sin klimatpåverkan genom att använda sig av smartare byggtekniker. Man har i studien valt att analysera hela livscykeln av ett bygge, från framställning av materialet till eventuell rivning av byggnaden i framtiden. Genom analysen har man hittat möjligheter för byggbranschen att halvera sin klimatpåverkan.

 

Ett sådant exempel är att använda sig av restmaterial från stålindustrin istället för cement när man gör betong. Den typen av betong håller också mycket bättre och slaggprodukter från industrin återanvänds. Betong med innehåll av restprodukter är vanligare i andra länder men ännu inte i Sverige.

Gamla beprövade metoder på nya sätt

Byggkonsten är en av världens äldsta yrken och har många gamla och väl beprövade metoder värda att fortsätta använda även i framtiden. Men genom att titta på de gamla metoderna på nya sätt, eller använda de gamla metoderna på andra sätt än man tidigare gjort, kan vi utveckla våra liv till smartare liv. Och genom det få smartare hem, smartare prylar och kunna fatta betydligt smartare beslut. Allt eftersom vi blir fler i befolkningen behöver vi bygga och leva på ett sätt som är hållbart både för ekonomin och miljön. På så sätt har vi en värld att ge våra barn och barnbarn.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

hotnews