Bygg och anläggning

Att bygga bostäder och kontor är i dag inte någon lätt uppgift. När en byggherre, alltså den som vill bygga någonting, får en idé om ett projekt så dröjer det oftast många år innan en färdig byggnad kan tas i bruk. Byggherren anlitar oftast en projektledare vilken styr och koordinerar projektets alla inblandade parter. På https://briab.se/vara-tjanster/riskhantering/ så får du hjälp med proaktiv riskhantering och med en bra kostnadsstyrning kan man få en budget att hålla. Framtidens byggbransch innehåller i sanning verkligen många utmaningar.

Det gäller att få alla i laget att dra åt samma håll och samarbeta smidigt över de olika disciplinerna. Man skulle kunna kalla det för en projektlagledning eftersom teamet består av så många olika företag och personer. Arbetet ska gå snabbt och utan att någon skadas för att projektet ska bli framgångsrikt.

Viktigt är då naturligtvis att någon tar tag i kostnaderna för projektet och kontinuerligt följer och bevakar att tidigt utförda budgetar verkligen punkt för punkt kommer in som beräknat. När man bara blint kör på och gör en kostnadssammanställning i slutet av projektet så har man inte längre någon möjlighet att kompensera för ökade kostnader. Resultatet blir en budget som sprängs och många besvikna och sura miner. Är man istället aktiv från första början med att kontrollera alla kostnadsposter så har man ett mycket bättre utgångsläge för att styra budgeten rätt i slutändan ändå. Om exempelvis grundläggningen visar sig vara 10% dyrare än budgeterat p.g.a oförutsedda markförhållanden så måste ju dessa pengar så att säga hämtas in någon annanstans. Om man nu har räknat med dörrar av ek så kanske man kan byta till enklare och billigare vita för att därigenom balansera den totala budgeten. Är man proaktiv så kan man förebygga många problem och kostnader.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

hotnews