Sveriges Byggindustrier arbetar för ökad mångfald i byggindustrin

Förbundet som samlar ungefär 3200 medlemsföretag inom bygg-, anläggnings- och specialföretag har valt att ta upp samtal om vad mångfald är och innebär rent praktiskt på arbetsplatsen. Paula Lejonkula är expert på mångfaldsfrågor och ska hjälpa medlemsföretagen i utvecklingen. Det handlar bland annat om att se över hur rekryteringen ser ut eller att se om ledarskapet hindrar en mångfaldsutveckling. – Det är inte en ny fråga men man har inte samlat ihop den så här innan, säger hon till medlemstidningen Byggnadsarbetaren. Hon har tidigare arbetat på Diskrimineringsombudsmannen. Redan idag är intresset är stort bland medlemsföretagen.

En blandning är bättre för företagen

Forskning visar att en könsblandning på arbetsplatsen är mycket bättre för effektiviteten. Men det handlar inte bara om kön utan om en bred Mångfald på arbetsplatsen i form av till exempel utländsk bakgrund eller personer med viss funktionsnedsättning som ger en bättre och mer effektiv arbetsmiljö och bidrar till bättre innovation. Eftersom företagen idag är globalt konkurrensutsatta handlar det därför om att attrahera olika slags personer med spetskompetens. Speciellt stora företag har insett värdet av att satsa på detta. Och det är ett pågående arbete som ska fortsätta hela tiden och finnas där som ett tankesätt från anställd till chef.

Strukturer sätts redan tidigt i utbildningen

Redan i tidig ålder befästs vad som är typiskt manligt eller kvinnligt. Men det behöver inte alltid vara så menar Paula Lejonkula som menar att man i utbildningsväsendet sätter agendan för en viss machokultur som kan variera inom olika delar av byggbranschen. Om alla tänker och ser likadana ut blir det svårt att utveckla företaget. Därför diskuteras även hur man kan locka till sig fler ungdomar till utbildningarna och skapa en öppen och inkluderande bransch. Detta för att bredda rekryteringsbasen. Det handlar om över 300 000 personer som Sveriges Byggindustrier sysselsätter, som man nu hoppas tillsammans ska förändra gamla och omoderna mönster.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

hotnews