Fler kvinnor i ledande positioner inom byggföretag

Sverige har många stora byggföretag såsom PEAB, Skanska och NCC. Dessa företag sysselsätter många människor inom olika yrkeskategorier som till exempel PEAB som har över 11 000 anställda i sitt företag. Många av arbetena på en byggarbetsplats kan utföras av anställda med endast gymnasieutbildning men har löner som ligger högre än genomsnittet. Dock har byggbranschen länge varit en mansdominerad bransch både när det gäller yrken och ledande positioner inom företagen. Nu börjar det dock förändras på den fronten. I stället för att alla styrelseplatser i ett byggföretag innehas av män har det blivit allt vanligare med kvinnor som styrelseledamöter.

Ökning av kvinnliga styrelseledamöter

Antalet kvinnliga ledamöter i börsnoterade byggföretags ledningar har ökat markant de senaste fem åren. Det har gått från 14 till 25 procent vilket är en Kraftig ökning av kvinnor i ledande position. Företagen Besqab och Bonava som börsnoterades 2014 och 2016 har hjälpt till att öka procentantalet med 38 respektive 30 procent kvinnor i de båda företagen. Trenden syns även i andra företag. Enligt en rapport som kallas Albrightrapporten är nu cirka 30 procent kvinnor i styrelser i alla börsnoterade företag i Sverige. PEAB är det byggföretag som har visat mest positiva siffror av alla under fem år men då ska man komma ihåg att utgångsläget var ett lågt antal kvinnor från första början.

Löner i byggbranschen

Det finns många olika yrkeskategorier i byggbranschen. Den största gruppen är oftast byggnadssnickare. Medel-och medianlönen ligger någonstans runt 25 000 kr i månaden. Dock kan lönen vara olika beroende på var i landet du bor. I Stockholm är lönen oftast lite högre än genomsnittet. Specialister som rörmokare, elektriker och betongarbetare tjänar lite mer än byggnadssnickaren. De flesta av jobben på en byggarbetsplats kan utföras av personer utan högre utbildning, det vill säga de har gymnasieutbildning men inte mer än så. Därför säger man att lönerna är relativt höga jämfört med arbetsplatser som kräver högre utbildning men som har samma lönenivåer som en byggarbetsplats.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

hotnews