Fastighetsskötare – ett yrke med goda framtidsutsikter!

Vad gör en fastighetsskötare?

Arbetsuppgifterna för en fastighetsskötare är mycket varierande. I grunden handlar arbetet om inre och yttre skötsel av olika fastigheter. Yttre skötsel kan handla om gräsklippning av grönområden, skötsel av rabatter och beskärning av träd. På vintern är det sandning, skottning och snöröjning. Ofta är det även fastighetsskötarens ansvar att miljöstationerna i området hålls under uppsikt och blir framkomliga även på vintern. En viktig förutsättning för att trivas i yrket är att skapa goda relationer med hyresgästerna och att du gillar ett fysiskt utomhusarbete oavsett väder.

En fastighetsskötare behöver alltid ha ett öga för förbättringar, service och kunna prioritera vad som är viktigast att utföra. Vid eventuella driftstörningar eller andra problem som kan uppkomma omkring eller inuti fastigheten. Hos större fastighetsbolag är ofta arbetsfördelningen mer renodlad och en del fastighetsskötare arbetar kanske enbart med olika reparationer och andra med endast underhåll och service.

Ett mindre fastighetsbolag kräver i regel en fastighetsskötare som är mer en ”allt-i-allo”. Kommuner behöver fastighetsskötare som ansvarar för drift och funktion på skolor, gruppbostäder, idrottsanläggningar och kommunala byggnader. I regel har alla fastighetsskötare en varierande yrkesbakgrund inom vvs, el eller bygg. Idag har kompetenskraven på en fastighetsskötare höjts i jämförelse med tidigare.Det finns två gymnasieingångar till yrket som som fastighetsskötare. Mer om det under nästa rubrik.

Hur blir du fastighetsskötare?

En bra start för att komma in i yrket är om du läst VVS- och fastighetsprogrammet, alternativt el- och energiprogrammet. Båda dessa utbildningar ger dig en bred kunskapsbas att stå på inför yrket som fastighetsskötare. Bägge dessa två utbildningar är s.k yrkesprogram. Idag växer behovet av olika kompetenser hos fastighetsskötare och att investera i fastigheter har idag blivit ett sätt förvalta kapital.. Självklart vill fastighetsägaren ha en kompetent, trevlig och serviceinriktad fastighetsskötare i huset. Och det kan bli du!

Framtidsutsikter för yrket

Framtidsutsikterna inom yrket fastighetsskötare beräknas som mycket goda. Ett stort antal pensionsavgångar öppnar upp för att nyanställningarna av fastighetsskötare kommer att fortgå. Om du inte har gymnasieutbildningen i verktygsbältet men en lång yrkeserfarenhet inom exempelvis VVS, El eller Bygg. Kan du vara intressant för fastighetsbolag att anställa. Har du inte tummen mitt i hand? Är du serviceinriktad och gillar möten med hyresgäster? Ser du lösningar och inte problem? Nickade du instämmande på all tre ovanstående meningar? Bra! Då kan fastighetsskötare vara ett yrke för dig.

Men du, vart är brudarna? I bygg- och fastighetsbranschen är den frågan alltid lika aktuell. Yrket som fastighetsskötare är mansdominerat. Förra året var 87% av alla fastighetsskötare män. Förhoppningsvis kommer fler kvinnor söka sig till yrket som fastighetsskötare och skapa en jämnare könsfördelning.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

hotnews